Allemande uit France Suite no 2 - Joh. Seb. Bach.mp3

Over de kerkhoven Hoog-Keppel en Drempt

De kerken van Drempt en Hoog-Keppel zijn sinds 2013 eigendom van de Stichting Oude Gelderse Kerken en staan de Prot.Gemeente Drempt en Oldenkeppel ter beschikking voor kerk-, rouw- en trouwdienten. De kerkhoven van zijn echter nog kerkelijk eigendom. Deze begraafplaatsen zijn voor de bevolking van Drempt, Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik al eeuwen van grote betekenis. Hoeveel van de huidige bewoners hebben niet met enige regelmaat de kerkdiensten bezocht, zijn niet zomaar eens even de kerken binnen gestapt, of hebben niet rondom de kerk familieleden, vrienden, kennissen begraven liggen. Het zijn markante plekken met een lange en rijke geschiedenis. Het zijn plekken die het beeld van de twee dorpen bepalen, plekken waar de geschiedenis verankerd ligt. En dat niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar. Dagelijks komen mensen het kerkhof bezoeken om het graf van een geliefde te onderhouden, of om zo maar eens even rond te lopen. Bezoekers van buitenaf ervaren deze plekken als heel bijzonder, vooral in Hoog-Keppel wordt de rust en het tijdloze als weldadig ervaren en men geeft daar ook blijk van.

Dat is niet iets wat vanzelfsprekend is. Velen hebben zich met de instandhouding en het onderhoud van deze hoven bezig gehouden. En dat daar nog steeds veel aan gedaan wordt is niet alom bekend. Ook blijkt zo nu en dan, dat de toegankelijkheid en wat er wel of niet kan bij begrafenissen of bijzettingen niet bekend is bij iedereen in onze dorpen. Daardoor ontstaan weleens misverstanden tot zelfs ”spookverhalen”. Bijvoorbeeld, dat de begraafplaatsen vol zijn en er niet meer begraven kan worden, of dat er graven geruimd worden. Niets is minder waar. Er is nog voldoende ruimte om de komende 10 à 15 jaar te kunnen begraven zonder te moeten ruimen. 

In deze site willen wij, het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel duidelijkheid verschaffen over onze begraafplaatsen en de mogelijkheden van pastorale zorg. We zullen we het een en ander uitleggen aan de hand van ons Reglement en onze Tarievenlijst, die ook op deze site te vinden zijn. U kunt deze ook opvragen en alle gewenste informatie krijgen bij de beheerders van de begraafplaatsen en bij de plaatselijke predikant (zie bij contact).

We spreken hier over een kerkelijke begraafplaats, waar overigens bij begrafenissen geen onderscheid gemaakt wordt tussen kerkleden en niet-kerkleden. In een van de onderstaande alinea’s wordt daarom beschreven wat de kerk kan betekenen in geval van een overlijden en begrafenis vanuit onze kerk. Maar eerst nodigen we u uit om een virtueel bezoek te brengen aan de kerk en de begraafplaats via onderstaande links. Daarna willen we graag iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van onze ”begraafcultuur” en van de kerkhoven in Drempt en Keppel (via het hoofdmenu)

Het Register Drempt en de plattegrond van de begraafplaats Drempt zijn niet beschikbaar op deze site. Voor informatie daarover kunt u terecht bij mw. Gerrie Uenk, tel 0313-476349


Hiernaast links: 

Maak een korte wandeling over de begraafplaats vanf de ingang aan de kant van het golfterrein, langs de beukenhaag naar het Baarhuisje en langs het Columbarium naa de Nieuwe Begraafplaats, gelegen op het lage gedeelte achter de kerk.