Kerk blijft eigenaar

De grond waarop de kerkhoven en de begraafplaats zijn gevestigd is eigendom van de kerkelijke gemeente. Het uitgeven van grafrechten betekent niet, dat er grond verkocht wordt. Het heeft alleen betrekking op het geven van een exclusief recht op gebruik ervan voor het begraven van overledenen. Eigendom, beheer en onderhoud van het gehele terrein blijft van en bij de kerk. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de kerk, maar moeten worden gedekt door opbrengsten uit de geheven rechten. Wanneer een grafplaats in gebruik is genomen zijn de rechthebbenden verantwoordelijk voor het onderhoud van die betreffende grafplaats. 

Onderhoud

Onderhoud van het terrein van de begraafplaats houdt in: gras maaien, snoeien bomen, struiken en heggen, bladruimen, paden, hekwerk en banken schoon houden en wat er verder voor handen komt. Dat is veel werk. In Drempt gebeurt dat geheel door vrijwilligers en in Hoog-Keppel deels. Voor het nieuwe gedeelte wordt ook een groenbedrijf ingeschakeld. Het vrijwilligerswerk is heel erg belangrijk voor de begraafplaatsen. Een grote groep van ca 25 mensen voor beide begraafplaatsen zet zich enthousiast in om de terreinen in goede staat te onderhouden. ’s Zomers wordt gemaaid, gewied en gesnoeid en in de herfst zijn de bladgroepen actief. En als je niet ooit een keer hebt meegewerkt bij dat bladruimen heb je geen idee hoeveel er uit al die bomen neerdwarrelt. Tientallen kruiwagens vol. Deze ploegen verdienen veel waardering voor het werk dat ze verzetten.

 Vanwege de relatief hoge leeftijd van de groep gebeurt het wel eens, dat iemand door gezondheidsproblemen wegvalt. We hopen, dat de belangstelling in onze dorpen voor het werk hier zo groot is en blijft, dat er zo nu en dan weer eens mensen zich melden om eraan deel te nemen. Daar kan bij vermeld worden, dat de verzorging met koffie en wat daar bij hoort ook heel goed door enkele bewoners rondom wordt geregeld. Dat is dan toch die typische dorpssfeer, waardoor zoiets mogelijk is.