In de kosten voor het onderhoud van de begraafplaatsen is de kerk vele jaren achtereen duizenden euro’s per jaar te kort gekomen. Die tekorten werden gedekt uit de vrijwillige bijdragen van de kerkleden. Die zijn daar echter niet voor bedoeld. De kerkleden hebben dus jaren mee betaald in de kosten van het hebben en bijhouden van de begraafplaatsen. Het College van Kerkrentmeesters heeft gemeend de tarieven die tot en met 2009 werden gehanteerd zo bij te stellen, dat uit de betaalde rechten de kosten zo goed als dekkend zouden kunnen worden. Eind 2009 bleek uit een uitgebreid onderzoek naar de tarieven, die in de wijde omgeving worden gehanteerd, dat de tarieven in Drempt en Hoog-Keppel ver onder de laagste tarieven elders lagen. Dat bood ruimte om onze tarieven op een meer verantwoord peil te brengen. Per 2010 zijn nieuwe tarieven van toepassing, die zelfs nu nog tot de laagste in de regio behoren.

Entreerecht

Een bijzonder tarief is opgenomen voor niet kerkleden (van onze gemeente Drempt en Oldenkeppel) die willen reserveren of die, overleden zijnde, op onze begraafplaatsen ter aarde besteld worden. Jarenlang hebben de eigen kerkleden bijgedragen in de kosten voor het beheer en onderhoud van het kerkhof. Bij tekorten die nu nog kunnen ontstaan, zal dat weer het geval zijn. Tegenover de kerkleden is het gerechtvaardigd om ter compensatie een eenmalige bijdrage te heffen voor de instandhouding van het kerkhof.

Begrafeniskosten

Voor een gemiddelde begrafenis wordt afhankelijk van specifieke wensen aan kosten een bedrag van tussen de € 6.000,- en € 9.000 gerekend. Een deel daarvan wordt bepaald door tarieven die door beheerders van begraafplaatsen in rekening worden gebracht. Voor onze begraafplaatsen zijn dat bedragen die variëren tussen de € 2.000,- en € 2.700,- . De belangrijkste tarieven waarmee wordt gerekend zijn: 

·         entreerecht            € 500,-

·         grafrecht               € 600,-

·         inlagerecht             € 600,-

·         onderhoudsrecht     € 980,-

·         kerkgebruik            € 460,-